شما اینجا هستید:   اخبار | آرشیو اخبار
اخبار
قدرداني مديرعامل بانک اقتصادنوين از شرکت ليزينگ اقتصادنوين
Created by maryam.ahmadi on 12/02/2017 01:45:19 ب.ظمديرعامل بانک اقتصادنوين به پاس قدرداني از تلاش و کوشش‌هاي مديرعامل و کارکنان شرکت ليزينگ اقتصادنوين در کسب رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري، از مديرعامل اين شرکت قدرداني کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين در لوح تقدير علي اصغر سفري به محمد کاظم آمده است:
خداوند بزرگ را شاکريم که مجموعه اقتصادنوين با ارائه زنجيره کاملي از خدمات و محصولات مالي و بانکي با کيفيت همواره توانسته در خلق ارزش براي مشتريان و ساير ذي‌نفعان پيشرو و در بسياري موارد زمينه ساز تحول در ارائه خدمات مالي و بانکي در نظام اقتصادي کشور باشد.
در اين بين شرکت "ليزينگ اقتصادنوين" به عنوان مجموعه‌اي ممتاز در صنعت ليزينگ کشور همواره مايه فخر و مباهات مجموعه اقتصادنوين بوده است. 
اينجانب با افتخار کسب "رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري" در هشتمين مسابقه جشنواره ملي بهره‌وري را که براي چهارمين دوره متوالي توسط آن شرکت محترم کسب شده، صميمانه به شما و تمامي همکاران شرکت ليزينگ اقتصادنوين تبريک عرض مي‌نمايم.
توفيقات روزافزون جنابعالي و آن مجموعه محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت مي‌نمايم.
لازم به ذکر است شرکت ليزينگ اقتصادنوين به عنوان يکي از شرکت‌هاي گروه اقتصادنوين چندي پيش براي چهارمين سال متوالي رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري را در مسابقه جشنواره ملي بهره‌وري کسب کرد که استمرار کسب اين موفقيت نشان دهنده عملکرد مطلوب اين شرکت در شاخص‌هاي بهره‌وري و سودآوري است.

1395/11/17
منبع: اداره روابط عمومي

قدرداني مديرعامل بانک اقتصادنوين از شرکت ليزينگ اقتصادنوينمديرعامل بانک اقتصادنوين به پاس قدرداني از تلاش و کوشش‌هاي مديرعامل و کارکنان شرکت ليزينگ اقتصادنوين در کسب رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري، از مديرعامل اين شرکت قدرداني کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين در لوح تقدير علي اصغر سفري به محمد کاظم آمده است:
خداوند بزرگ را شاکريم که مجموعه اقتصادنوين با ارائه زنجيره کاملي از خدمات و محصولات مالي و بانکي با کيفيت همواره توانسته در خلق ارزش براي مشتريان و ساير ذي‌نفعان پيشرو و در بسياري موارد زمينه ساز تحول در ارائه خدمات مالي و بانکي در نظام اقتصادي کشور باشد.
در اين بين شرکت "ليزينگ اقتصادنوين" به عنوان مجموعه‌اي ممتاز در صنعت ليزينگ کشور همواره مايه فخر و مباهات مجموعه اقتصادنوين بوده است. 
اينجانب با افتخار کسب "رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري" در هشتمين مسابقه جشنواره ملي بهره‌وري را که براي چهارمين دوره متوالي توسط آن شرکت محترم کسب شده، صميمانه به شما و تمامي همکاران شرکت ليزينگ اقتصادنوين تبريک عرض مي‌نمايم.
توفيقات روزافزون جنابعالي و آن مجموعه محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت مي‌نمايم.
لازم به ذکر است شرکت ليزينگ اقتصادنوين به عنوان يکي از شرکت‌هاي گروه اقتصادنوين چندي پيش براي چهارمين سال متوالي رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري را در مسابقه جشنواره ملي بهره‌وري کسب کرد که استمرار کسب اين موفقيت نشان دهنده عملکرد مطلوب اين شرکت در شاخص‌هاي بهره‌وري و سودآوري است.
نسخه قابل چاپبازگشت
1395/11/17
منبع: اداره روابط عمومي

قدرداني مديرعامل بانک اقتصادنوين از شرکت ليزينگ اقتصادنوينمديرعامل بانک اقتصادنوين به پاس قدرداني از تلاش و کوشش‌هاي مديرعامل و کارکنان شرکت ليزينگ اقتصادنوين در کسب رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري، از مديرعامل اين شرکت قدرداني کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين در لوح تقدير علي اصغر سفري به محمد کاظم آمده است:
خداوند بزرگ را شاکريم که مجموعه اقتصادنوين با ارائه زنجيره کاملي از خدمات و محصولات مالي و بانکي با کيفيت همواره توانسته در خلق ارزش براي مشتريان و ساير ذي‌نفعان پيشرو و در بسياري موارد زمينه ساز تحول در ارائه خدمات مالي و بانکي در نظام اقتصادي کشور باشد.
در اين بين شرکت "ليزينگ اقتصادنوين" به عنوان مجموعه‌اي ممتاز در صنعت ليزينگ کشور همواره مايه فخر و مباهات مجموعه اقتصادنوين بوده است. 
اينجانب با افتخار کسب "رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري" در هشتمين مسابقه جشنواره ملي بهره‌وري را که براي چهارمين دوره متوالي توسط آن شرکت محترم کسب شده، صميمانه به شما و تمامي همکاران شرکت ليزينگ اقتصادنوين تبريک عرض مي‌نمايم.
توفيقات روزافزون جنابعالي و آن مجموعه محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت مي‌نمايم.
لازم به ذکر است شرکت ليزينگ اقتصادنوين به عنوان يکي از شرکت‌هاي گروه اقتصادنوين چندي پيش براي چهارمين سال متوالي رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري را در مسابقه جشنواره ملي بهره‌وري کسب کرد که استمرار کسب اين موفقيت نشان دهنده عملکرد مطلوب اين شرکت در شاخص‌هاي بهره‌وري و سودآوري است.
نسخه قابل چاپبازگشت
1395/11/17
منبع: اداره روابط عمومي

قدرداني مديرعامل بانک اقتصادنوين از شرکت ليزينگ اقتصادنوينمديرعامل بانک اقتصادنوين به پاس قدرداني از تلاش و کوشش‌هاي مديرعامل و کارکنان شرکت ليزينگ اقتصادنوين در کسب رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري، از مديرعامل اين شرکت قدرداني کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين در لوح تقدير علي اصغر سفري به محمد کاظم آمده است:
خداوند بزرگ را شاکريم که مجموعه اقتصادنوين با ارائه زنجيره کاملي از خدمات و محصولات مالي و بانکي با کيفيت همواره توانسته در خلق ارزش براي مشتريان و ساير ذي‌نفعان پيشرو و در بسياري موارد زمينه ساز تحول در ارائه خدمات مالي و بانکي در نظام اقتصادي کشور باشد.
در اين بين شرکت "ليزينگ اقتصادنوين" به عنوان مجموعه‌اي ممتاز در صنعت ليزينگ کشور همواره مايه فخر و مباهات مجموعه اقتصادنوين بوده است. 
اينجانب با افتخار کسب "رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري" در هشتمين مسابقه جشنواره ملي بهره‌وري را که براي چهارمين دوره متوالي توسط آن شرکت محترم کسب شده، صميمانه به شما و تمامي همکاران شرکت ليزينگ اقتصادنوين تبريک عرض مي‌نمايم.
توفيقات روزافزون جنابعالي و آن مجموعه محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت مي‌نمايم.
لازم به ذکر است شرکت ليزينگ اقتصادنوين به عنوان يکي از شرکت‌هاي گروه اقتصادنوين چندي پيش براي چهارمين سال متوالي رتبه نخست بهره‌وري و سودآوري را در مسابقه جشنواره ملي بهره‌وري کسب کرد که استمرار کسب اين موفقيت نشان دهنده عملکرد مطلوب اين شرکت در شاخص‌هاي بهره‌وري و سودآوري است.
نسخه قابل چاپبازگشت
print
rating
  نظرات کاربران