ثبت نام کنید ورود کاربر
شرایط تسویه

مراحل تسویه حساب :

 1. ارائه و یا ارسال درخواست کتبی تسویه حساب به واحد وصول مطالبات توسط مستاجر یا وکیل قانونی ایشان.
 2. پرداخت مبلغ مانده بدهی اعلام شده از سوی واحد وصول مطالبات به حساب شرکت لیزینگ اقتصادنوین.
 • شماره حساب 73/718111 نزد بانک ملت
 • شماره حساب 1-444444-850-101 نزد بانک اقتصادنوین
 1. ارائه و یا ارسال سند واریز مبلغ مانده بدهی به مدیریت وصول مطالبات و پیگیری جهت تایید دریافت رسید توسط کارشناس مربوطه.
 2. پیگیری از واحد لیزینگ خودرو جهت دریافت برگ تسویه حساب و نامه های مربوط به اداره راهنمایی و رانندگی و دفترخانه توسط مستاجر یا وکیل قانونی ایشان پس از 72 ساعت کاری.
 3. مراجعه به شرکت، تکمیل فرم تسویه حساب و مراجعه به امور خزانه بمنظور دریافت اسناد مالکیت محصول توسط مستاجر یا وکیل قانونی ایشان.
 4. انجام اقدامات مربوط به فک رهن و نقل و انتقال سند مالکیت محصول.
 5. به همراه داشتن مستندات مربوط به فک رهن و نقل و انتقال سند مالکیت جهت مراجعه به امور خزانه بمنظور دریافت تضامین توسط مستاجر، ضامنین یا وکلای قانونی ایشان.

 

مدارک لازم جهت تسویه حساب :

 

مرحله اولیه:

 • اصل کارت ملی مستاجر یا وکیل قانونی ایشان.
 • اصل وکالتنامه رسمی (مورد تایید امور حقوقی شرکت لیزینگ اقتصادنوین)
 • دفترچه اقساط

 

مرحله نهایی :

 • تصویر سند مالکیت آزاد شده محصول از تملیک و یا رهن شرکت لیزینگ اقتصادنوین.
 • اصل کارت ملی مستاجر یا وکیل قانونی ایشان
 • اصل وکالتنامه رسمی (مورد تایید امور حقوقی شرکت لیزینگ اقتصادنوین)

 

© تمامی حقوق برای شرکت لیزینگ اقتصاد نوین محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک